04.09.2017 - 15.09.2017 Webdesigner - tvorba www stránek

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 10 dnů Cena: 19960,- Kč

Po absolvování kurzu absolvent dokáže vytvářet a spravovat firemní internetovou prezentaci, dokáže ji koncepčně měnit a zajišťovat tak plynulou informovanost o společnosti. Zde je absolvent schopen vytvářet jednoduché webové aplikace pro použití na internetových stránkách společnosti. Umí pracovat s dynamickými prvky ve www prezentacích, používat jazyk PHP, zná prostředí editoru PHP kódu a základní funkce a vytváření PHP aplikací. Dokáže komplexní úpravu prezentace pro publikování na webu, problematiku webhostingu, uveřejnění a přenos stránek. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: práce s Internetem a úvod do problematiky tvorby www stránek, úvod do webdesignu, publikace na webu, protokoly, tvorba WWW stránek pomocí redakčních systémů, práce s kódem HTML, kaskádové styly a design stránky, tvorba a úprava obrázků a grafických objektů, navrhování, tvorba a údržba serverových aplikací (PHP a JAVA skript).

04.09.2017 - 18.09.2017 Asistent/ka, sekretář/ka

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 11 dnů Cena: 12900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistent/ka – Sekretář/ka. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož i komunikace po telefonu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Zvládá úkoly spojené s řízením kanceláře a organizací porad. Orientuje se v problematice hospodaření s časem a zvládání stresu. Dovede ve své činnosti využít osobní počítač. Témata kurzu: umění komunikovat, asertivní a krizová komunikace, komunikace po telefonu, písemná a emailová komunikace, jak vést a řídit kancelář, příprava porady a její dokumentace, timemanagement, zvládání stresu, prezentační dovednosti, počítač v kanceláři: Word, Excel, Power Point.

04.09.2017 - 29.09.2017 Základy podnikání

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 20 dnů Cena: 29960,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v právně ekonomických podmínkách podnikání. Má základní manažerské a marketingové dovednosti. Orientuje se v problematice evropských fondů a možnostech jejich čerpání. Dovede využít počítač k podpoře svého podnikání. Umí vypracovat vlastní podnikatelský záměr. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: administrativa podnikatele - právní minimum pro podnikatele, ekonomie v podnikání, manažerské a marketingové dovednosti, možnosti čerpání z evropských fondů, zpracování projektů, využití počítače v podnikání, podnikatelský záměr a jeho struktura.

04.09.2017 - 22.09.2017 Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 19900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost člena nebo vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu. Absolvent zná problematiku výroby, orientuje se ve výkresové dokumentaci, zná základní prvky komunikace a řešení konfliktů s partnery a podřízenými. Je připraven na vedení samostatných úkolů. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Umí při práci v obchodě využít základní technické komunikační prostředky, zná technické postupy a zásady. Zná a prakticky dokáže aplikovat prvky štíhlé výroby a metody 5S. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, principy štíhlé výroby, základy technické dokumentace – porozumění technickým výkresům, principy práce s technikou - ručního nářadí, základní výrobní postupy, orientace v technologických postupech, základní technické komunikační prostředky, základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací, praktická výuka – – základní školení.

04.09.2017 - 05.09.2017 JOOMLA! - základní kurz

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 2 dny Cena: 3960,- Kč

Kurz je vhodný pro začínající tvůrce webových stránek, grafiky, kteří chtějí rozšířit své znalosti a vytvářet kreativní webové stránky a v neposlední řadě pro programátory, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace ohledně redakčních systémů. Kurz zahrnuje: seznámení s redakčním systémem Joomla!, uživatelské a administrační rozhraní, změna a správa šablony, základní nastavení systému a administrace, tvorba kategorií, tvorba článků a řazení do kategorií, integrace a rozšíření pluginů, tvorba víceúrovňového menu, integrace projektu na web.

04.09.2017 - 06.10.2017 Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 25 dnů Cena: 25900,- Kč

Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období. Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví). Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení, umí komunikovat s úřady. Absolvent najde uplatnění jako samostatný účetní společnosti. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy a úvod do účetnictví, vedení účetnictví – základní knihy, vedení účetnictví – ostatní knihy, komplexní příklad zaúčtování, účetní systém POHODA – úvod a popis, komplexní popis účtování standardních účetních případů, nestandardní operace, tipy a triky v POHODĚ, uzávěrkové operace, základy účtování mezd a souvisejících dokladů, řízená praxe pod dohledem, řízená praxe - samostatné účtování pod dozorem, řízená praxe - samostatné hodnocení a ukázky správných postupů.

04.09.2017 - 09.10.2017 Prodavač

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 26 dnů Cena: 29960,- Kč

Určeno všem, kteří se chtějí ucházet o práci prodavače. Po absolvování kurzu bude absolvent umět vést evidenci a množství zásob, inventarizaci zásob v obchodě, účtovat tržby, manipulovat se zbožím, skladovat zboží, posuzovat kvalitu zboží, upravovat a aranžovat zboží k prodeji, jednat se zákazníky a obchodními partnery, obsluhovat pokladnu a pokladní systém a vyplňovat prodejní dokumentaci. Kurz je rozdělen do jednotlivých výukových modulů dle uvedených témat (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): posuzování kvality zboží, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce, inventarizace zásob, nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, zajišťování a poskytování doplňkových služeb, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce, úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce, obsluha pokladny a pokladních systémů, příprava a úprava zboží k prodeji, jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány, orientace v příslušné oborové legislativě.

04.09.2017 - 20.09.2017 Organizačně technický pracovník

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 13 dnů Cena: 17900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici samostatného technického pracovníka obchodu, výroby a souvisejících služeb. Zná problematiku a obchodní taktiky, zvládá základy profesionální komunikace, zná základy marketingu, včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací jak s podřízenými pracovníky, tak i pro jednání se zákazníky. Je připraven na vedení samostatných jednání a prodeje. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci v obchodě využít počítačové programy MS Excel, MS Word a MS PowerPoint. Zná technické postupy a zásady. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy práce na PC, administrativa a korespondence, zvládání stresových a krizových situací , personální agenda na PC, time management, základy vedení týmu , základy komunikace , principy štíhlé výroby, zásady BOZP na pracovišti, personalistika a práce s podřízenými.

04.09.2017 - 27.09.2017 Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 18 dnů Cena: 25900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti stavebnictví – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti stavebnictví – montér suchých konstrukcí. Absolvent zná problematiku výroby ve stavebnictví, orientuje se ve výkresové dokumentaci, zná základní prvky komunikace a řešení konfliktů s partnery a podřízenými. Je připraven na vedení samostatných úkolů. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Umí při práci v obchodě využít základní technické komunikační prostředky, zná technické postupy a zásady. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, principy štíhlé výroby, základy technické dokumentace – porozumění technickým výkresům, principy práce s technikou - ručního nářadí, základní stavební postupy, orientace v technologických postupech, základní technické komunikační prostředky, základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací, praktická výuka – stavebnictví / montér suchých konstrukcí – základní školení.

04.09.2017 - 13.10.2017 Obsluha CNC obráběcích strojů

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 20 dnů Cena: 32900,- Kč

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti strojírenství jako obsluha CNC obráběcího stroje. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích a využívat výkresovou dokumentaci a pracovat s řídícím programem na CNC stroje. Účastníci by měli po absolvování kurzu dokázat obrobit jednoduchou kovovou součást, a to s následujícími postupy: připravit řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění. Programovací část kurzu je vyučována v prostředí řídicího systému Heidenhain, případně Sinumerik. Pokud máte zájem o systém FANUC volejte individuálně. Výuka a praxe probíhá na specializovaných pracovištích s dílenským provozem. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu):poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek, orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, modifikace programů pro CNC stroje, upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů, obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů, seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60 >> 

(celkem 593 záznamů)

Ačkoli už možná máte školu za sebou, je dobré se neustále vzdělávat a učit se nové věci. Zvýšíte si tak nejen svou cenu na trhu práce, ale také Vám stoupne sebevědomí a chuť do další práce. V této sekci naleznete aktuální kurzy, školení, semináře. Hledáte it kurzy, jazykové kurzy, kurzy účetnictví, rekvalifikační kurzy či kurzy online? Zadejte datum, od kdy by měl kurz probíhat, a vyfiltrujte si ty kurzy, které Vás zajímají.

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?
Jak jsou evropské vzdělávací systémy připraveny podporovat mobilitu studentů? Souhrnný přehled z publikace Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report pro čtenáře Vzdělání.cz připravili odborníci Domu…
S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse
S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Kde mohou rodiče a žáci…