04.09.2017 - 08.09.2017 Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 5 dnů Cena: 5900,- Kč

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou) a křovinořezem. Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily a křovinořezu včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané situaci. Dále bude znát technické postupy a zásady a bezpečnost práce s uvedenými zařízeními. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základy fyziky, nauka o materiálech, základy konstrukce motorových pil, základy konstrukce křovinořezů, praktická výuka práce s řetězovou motorovou pilou, praktická výuka práce s křovinořezem.

04.09.2017 - 22.09.2017 Administrátor počítače

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 25900,- Kč

Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná práci se současnými operačními systémy a jejich instalací včetně implementace standardních aplikací. Dále umí pracovat a nastavovat počítačovou síť se všemi současnými variantami připojení včetně WiFi. Umí rutinně přeinstalovávat počítače, notebooky, nastavovat počítače do firemní sítě a instalovat tiskárny a další periferní zařízení. Umí konfigurovat počítač na úrovni ovládacích panelů včetně přídavného SW odpovídajícího zařízení a instalovat/konfigurovat antivirové programy. Umí pracovat se základním kancelářským programem MS Office, instalovat jej a provádět hotline pro uživatele uvedeného programu. Dále umí pracovat s internetem na administrátorské úrovni a administrovat nastaveni internetu dle potřeb a požadavků uživatelů. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: hardwarové vybavení počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační systémy MS Windows - popis a instalace, konfigurace MS Windows (aktuální verze) včetně oprávnění, uživatelských účtů a zabezpečení, instalace a konfigurace tiskáren, konfigurace nových HW zařízení, problematika ovladačů, nastavení a správa počítačové sítě, protokol TCPIP, Internet, problematika WiFi sítí – popis a konfigurace, instalace, administrace a hotline správa kancelářských aplikací MS Office, koncepce rozvoje IT v organizaci.

04.09.2017 - 06.10.2017 Programátor CNC strojů

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 25 dnů Cena: 32900,- Kč

Po absolvování kurzu bude absolvent znát práci s touto technologií – bude umět programovat a obsluhovat číslicově řízené stroje. Naučí se sestavovat řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, umí navrhovat a sestavovat technologické postupy a výrobní programy. Žák se naučí rovněž obsluhovat, kontrolovat a udržovat konvenční stroje (soustruhy, frézky, vrtačky). Po úspěšném absolvování oboru je připra­ven pracovat v profesích zaměřených na seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů a linek, NC a CNC strojů, případně v technicko hospodářských funkcích provozního charakteru. Absolvent najde uplatnění jako programátor CNC strojů. Programovací část kurzu je vyučována v prostředí řídicího systému Heidenhain, případně Sinumerik. Pokud máte zájem o systém FANUC volejte individuálně. Výuka a praxe probíhá na specializovaných pracovištích s dílenským provozem. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, úvodní seznámení s CNC stroji, technická příprava, programování CNC strojů – úvod a teorie, praktické programování – soustruh, praktické programování – frézka, zásady bezpečné práce na CNC strojích.

04.09.2017 - 22.09.2017 Organizačně technický pracovník - s rozšířením na samostatného provozního operátora

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 19900,- Kč

Hlavní podstatou kurzu je metoda 5S (štíhlá výroba), která učí jak odstranit nevýkonnost, plýtvání, nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitu a vysoké náklady. Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro efektivní výrobní činnost, optimální využívání skladování, techniky optimalizace práce na pracovišti, zásob a dalších prvků nutných k zeštíhlení výroby a celkové samostatnosti v pracovním procesu. Zná uvedenou problematiku a některé obchodní taktiky, zvládá základy obchodní a profesionální komunikace, komunikace s podřízenými a nadřízenými včetně řešení konfliktů a krizových situací. Je taktéž připraven na vedení samostatných obchodních jednání a prodeje. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci ve výrobě a obchodu využít počítač a zvládá základní počítačové program. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy práce na PC, administrativa a korespondence, zvládání stresových a krizových situací, personální agenda na PC, time management, základy vedení týmu, základy komunikace, principy štíhlé výroby, zásady BOZP na pracovišti, personalistika a práce s podřízenými, principy štíhlé výroby, optimalizace práce na pracovišti, problematika skladového hospodářství ve vztahu ke štíhlé výrobě, práce s kolegy a řešení vztahů na pracovišti.

04.09.2017 - 22.09.2017 Specialista marketingu - internetový marketing

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 25900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozice marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, juniorské pozice v marketingu a reklamě jak na straně společností, tak straně agenturní. Zvládá základy managementu a marketingu. Je připraven na tvorbu a vedení týmu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Kurz je rozšířen o žádaná a moderní témata týkající se internetového marketingu a webmarketingu. Kurz je rozdělen do jednotlivých výukových modulů dle  uvedených témat (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): orientace v základních principech marketingu, orientace v marketingovém mixu, využití znalostí o marketingovém prostředí, provádění marketingových analýz, orientace v marketingových strategiích, příprava podkladů pro marketingový výzkum, zpracování a prezentace marketingového dotazníku, internetový marketing jako současný základní marketingový standard, nástroje internetového marketingu, sociální sítě v marketingu, webmarketing.

04.09.2017 - 22.09.2017 Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 25900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od návrhu prostřednictvím 3D skeneru a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní 3D tisk a dokončovací úpravy. Součástí kurzu je práce s 3D modelovacími programy. Témata kurzu: princip 3D technologie, příprava podkladů pro 3D tisk včetně práce s 3D skenery, úprava podkladů pro 3D tisk (včetně volby a výuky vhodného 3D software), popis a princip 3D tiskáren a jejich rozdělení, nauka o materiálech, technologie, vlastní tisk na 3D tiskárně včetně dokončovacích prací, finální úprava hotového výrobku.

04.09.2017 - 27.09.2017 Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - s praxí

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 18 dnů Cena: 39900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od návrhu prostřednictvím 3D skeneru a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní 3D tisk a dokončovací úpravy. Součástí kurzu je vytvoření vlastního 3D modelu včetně naskenování a předtiskové přípravy. V tomto kurzu s prodlouženou délkou si sami složíte svoji 3D tiskárnu, kterou si z kurzu odnesete. Témata kurzu: princip 3D technologie, příprava podkladů pro 3D tisk včetně práce s 3D skenery, úprava podkladů pro 3D tisk (včetně volby a výuky vhodného 3D software), popis a princip 3D tiskáren a jejich rozdělení, nauka o materiálech, technologie, vlastní tisk na 3D tiskárně včetně dokončovacích prací, finální úprava hotového výrobku.

04.09.2017 - 22.12.2017 Referent administrativy s řízenou praxí

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 90 dnů Cena: 39900,- Kč

Jedná se o intenzivní kurz kancelářských a manažerských dovedností s dlouhodobou několikaměsíční praxí. Po jeho ukončení bude absolvent umět pracovat s počítačem, efektivně využívat Internet, přijímat, psát a organizovat elektronickou poštu a vhodně volit potřebné aplikace pro potřeby komplexní práce v kanceláři. Dále zná právní minimum při práci v kanceláři a v administrativě, umí pracovat s lidmi a aktivně dokáže využívat získané základy marketingu a managementu. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: právní a ekonomické minimum, základy marketingu, základy managementu, obsluha počítače a orientace v informačních technologiích, systém práce s lidmi, praxe u zaměstnavatele s řízenou praxí.

04.09.2017 - 13.10.2017 Obsluha a programování průmyslových robotů

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 25 dnů Cena: 32900,- Kč

Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnost při práci s robotizovaným pracovištěm, pracovní režimy robotů, navigace a funkce ovládacího panelu, souřadnicové systémy, popis HW robotického systému, popis SW robotického systému, práce na zadání a editace programu, zálohování systému.

04.09.2017 - 29.09.2017 Základní kovoobráběčské práce

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 20 dnů Cena: 29960,- Kč

Uvedený kurz naučí absolventy práce na standardních obráběcích strojích typu frézka, soustruh a další stojanové stroje sloužící k obrábění včetně přípravy výroby a technické dokumentace. Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. V další části se potom posluchači naučí ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů. A v hlavní části školení výrobu součástí na obráběcích strojích - hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu dle profesní kvalifikace 23-021-E: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek, orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací, ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, výroba součástí na obráběcích strojích.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60 >> 

(celkem 593 záznamů)

Ačkoli už možná máte školu za sebou, je dobré se neustále vzdělávat a učit se nové věci. Zvýšíte si tak nejen svou cenu na trhu práce, ale také Vám stoupne sebevědomí a chuť do další práce. V této sekci naleznete aktuální kurzy, školení, semináře. Hledáte it kurzy, jazykové kurzy, kurzy účetnictví, rekvalifikační kurzy či kurzy online? Zadejte datum, od kdy by měl kurz probíhat, a vyfiltrujte si ty kurzy, které Vás zajímají.

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Jak sledovat studijní mobilitu ve vysokoškolském vzdělávání?
Jak jsou evropské vzdělávací systémy připraveny podporovat mobilitu studentů? Souhrnný přehled z publikace Mobility Scoreboard. Higher Education Background Report pro čtenáře Vzdělání.cz připravili odborníci Domu…
S odborným doučováním bude maturitní vysvědčení v kapse
S druhým stupněm na základní škole přibudou do života dítěte i přírodovědné předměty. A jelikož jde o náročnější, vyprofilovanější témata, ne každý žák si s nimi umí poradit sám. Kde mohou rodiče a žáci…