30.10.2017 - 01.12.2017 Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 25 dnů Cena: 25900,- Kč

Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období. Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví). Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení, umí komunikovat s úřady. Absolvent najde uplatnění jako samostatný účetní společnosti. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy a úvod do účetnictví, vedení účetnictví – základní knihy, vedení účetnictví – ostatní knihy, komplexní příklad zaúčtování, účetní systém POHODA – úvod a popis, komplexní popis účtování standardních účetních případů, nestandardní operace, tipy a triky v POHODĚ, uzávěrkové operace, základy účtování mezd a souvisejících dokladů, řízená praxe pod dohledem, řízená praxe - samostatné účtování pod dozorem, řízená praxe - samostatné hodnocení a ukázky správných postupů.

30.10.2017 - 04.12.2017 Prodavač

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 26 dnů Cena: 29960,- Kč

Určeno všem, kteří se chtějí ucházet o práci prodavače. Po absolvování kurzu bude absolvent umět vést evidenci a množství zásob, inventarizaci zásob v obchodě, účtovat tržby, manipulovat se zbožím, skladovat zboží, posuzovat kvalitu zboží, upravovat a aranžovat zboží k prodeji, jednat se zákazníky a obchodními partnery, obsluhovat pokladnu a pokladní systém a vyplňovat prodejní dokumentaci. Kurz je rozdělen do jednotlivých výukových modulů dle uvedených témat (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): posuzování kvality zboží, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje, vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce, inventarizace zásob, nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou, zajišťování a poskytování doplňkových služeb, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce, úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních, přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce, obsluha pokladny a pokladních systémů, příprava a úprava zboží k prodeji, jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány, orientace v příslušné oborové legislativě.

30.10.2017 - 14.11.2017 Organizačně technický pracovník

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 13 dnů Cena: 17900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici samostatného technického pracovníka obchodu, výroby a souvisejících služeb. Zná problematiku a obchodní taktiky, zvládá základy profesionální komunikace, zná základy marketingu, včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací jak s podřízenými pracovníky, tak i pro jednání se zákazníky. Je připraven na vedení samostatných jednání a prodeje. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci v obchodě využít počítačové programy MS Excel, MS Word a MS PowerPoint. Zná technické postupy a zásady. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy práce na PC, administrativa a korespondence, zvládání stresových a krizových situací , personální agenda na PC, time management, základy vedení týmu , základy komunikace , principy štíhlé výroby, zásady BOZP na pracovišti, personalistika a práce s podřízenými.

30.10.2017 - 22.11.2017 Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 18 dnů Cena: 25900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti stavebnictví – činnost mistra/mistrové. Současně je profilem i samozřejmě činnost na pozici samostatného pracovníka z oblasti stavebnictví – montér suchých konstrukcí. Absolvent zná problematiku výroby ve stavebnictví, orientuje se ve výkresové dokumentaci, zná základní prvky komunikace a řešení konfliktů s partnery a podřízenými. Je připraven na vedení samostatných úkolů. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Umí při práci v obchodě využít základní technické komunikační prostředky, zná technické postupy a zásady. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, principy štíhlé výroby, základy technické dokumentace – porozumění technickým výkresům, principy práce s technikou - ručního nářadí, základní stavební postupy, orientace v technologických postupech, základní technické komunikační prostředky, základy vedení týmu a práce s podřízenými, základy komunikace a řešení krizových situací, praktická výuka – stavebnictví / montér suchých konstrukcí – základní školení.

30.10.2017 - 15.12.2017 Obsluha CNC obráběcích strojů

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 20 dnů Cena: 32900,- Kč

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti strojírenství jako obsluha CNC obráběcího stroje. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích a využívat výkresovou dokumentaci a pracovat s řídícím programem na CNC stroje. Účastníci by měli po absolvování kurzu dokázat obrobit jednoduchou kovovou součást, a to s následujícími postupy: připravit řídící program, seřídit nástroje a provést jejich korekce, nastavit vhodné řezné podmínky pro obrábění. Programovací část kurzu je vyučována v prostředí řídicího systému Heidenhain, případně Sinumerik. Pokud máte zájem o systém FANUC volejte individuálně. Výuka a praxe probíhá na specializovaných pracovištích s dílenským provozem. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu):poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek, orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, modifikace programů pro CNC stroje, upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů, obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů, seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů.

30.10.2017 - 03.11.2017 Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 5 dnů Cena: 5900,- Kč

Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou) a křovinořezem. Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily a křovinořezu včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané situaci. Dále bude znát technické postupy a zásady a bezpečnost práce s uvedenými zařízeními. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základy fyziky, nauka o materiálech, základy konstrukce motorových pil, základy konstrukce křovinořezů, praktická výuka práce s řetězovou motorovou pilou, praktická výuka práce s křovinořezem.

30.10.2017 - 16.11.2017 Administrátor počítače

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 25900,- Kč

Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná práci se současnými operačními systémy a jejich instalací včetně implementace standardních aplikací. Dále umí pracovat a nastavovat počítačovou síť se všemi současnými variantami připojení včetně WiFi. Umí rutinně přeinstalovávat počítače, notebooky, nastavovat počítače do firemní sítě a instalovat tiskárny a další periferní zařízení. Umí konfigurovat počítač na úrovni ovládacích panelů včetně přídavného SW odpovídajícího zařízení a instalovat/konfigurovat antivirové programy. Umí pracovat se základním kancelářským programem MS Office, instalovat jej a provádět hotline pro uživatele uvedeného programu. Dále umí pracovat s internetem na administrátorské úrovni a administrovat nastaveni internetu dle potřeb a požadavků uživatelů. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: hardwarové vybavení počítače, vstupní a výstupní zařízení, operační systémy MS Windows - popis a instalace, konfigurace MS Windows (aktuální verze) včetně oprávnění, uživatelských účtů a zabezpečení, instalace a konfigurace tiskáren, konfigurace nových HW zařízení, problematika ovladačů, nastavení a správa počítačové sítě, protokol TCPIP, Internet, problematika WiFi sítí – popis a konfigurace, instalace, administrace a hotline správa kancelářských aplikací MS Office, koncepce rozvoje IT v organizaci.

30.10.2017 - 01.12.2017 Programátor CNC strojů

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 25 dnů Cena: 32900,- Kč

Po absolvování kurzu bude absolvent znát práci s touto technologií – bude umět programovat a obsluhovat číslicově řízené stroje. Naučí se sestavovat řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, umí navrhovat a sestavovat technologické postupy a výrobní programy. Žák se naučí rovněž obsluhovat, kontrolovat a udržovat konvenční stroje (soustruhy, frézky, vrtačky). Po úspěšném absolvování oboru je připra­ven pracovat v profesích zaměřených na seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů a linek, NC a CNC strojů, případně v technicko hospodářských funkcích provozního charakteru. Absolvent najde uplatnění jako programátor CNC strojů. Programovací část kurzu je vyučována v prostředí řídicího systému Heidenhain, případně Sinumerik. Pokud máte zájem o systém FANUC volejte individuálně. Výuka a praxe probíhá na specializovaných pracovištích s dílenským provozem. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, úvodní seznámení s CNC stroji, technická příprava, programování CNC strojů – úvod a teorie, praktické programování – soustruh, praktické programování – frézka, zásady bezpečné práce na CNC strojích.

30.10.2017 - 16.11.2017 Organizačně technický pracovník - s rozšířením na samostatného provozního operátora

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 19900,- Kč

Hlavní podstatou kurzu je metoda 5S (štíhlá výroba), která učí jak odstranit nevýkonnost, plýtvání, nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitu a vysoké náklady. Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro efektivní výrobní činnost, optimální využívání skladování, techniky optimalizace práce na pracovišti, zásob a dalších prvků nutných k zeštíhlení výroby a celkové samostatnosti v pracovním procesu. Zná uvedenou problematiku a některé obchodní taktiky, zvládá základy obchodní a profesionální komunikace, komunikace s podřízenými a nadřízenými včetně řešení konfliktů a krizových situací. Je taktéž připraven na vedení samostatných obchodních jednání a prodeje. Zná zásady obchodní prezentace ve fyzické i virtuální podobě. Dovede pro práci ve výrobě a obchodu využít počítač a zvládá základní počítačové program. Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: základy práce na PC, administrativa a korespondence, zvládání stresových a krizových situací, personální agenda na PC, time management, základy vedení týmu, základy komunikace, principy štíhlé výroby, zásady BOZP na pracovišti, personalistika a práce s podřízenými, principy štíhlé výroby, optimalizace práce na pracovišti, problematika skladového hospodářství ve vztahu ke štíhlé výrobě, práce s kolegy a řešení vztahů na pracovišti.

30.10.2017 - 16.11.2017 Specialista marketingu - internetový marketing

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 15 dnů Cena: 25900,- Kč

Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozice marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice v marketingu a reklamě, juniorské pozice v marketingu a reklamě jak na straně společností, tak straně agenturní. Zvládá základy managementu a marketingu. Je připraven na tvorbu a vedení týmu. Zná zásady úspěšné komunikace a prezentace včetně asertivního řešení konfliktů a krizových situací. Kurz je rozšířen o žádaná a moderní témata týkající se internetového marketingu a webmarketingu. Kurz je rozdělen do jednotlivých výukových modulů dle  uvedených témat (vyplývají se závazného kvalifikačního standardu): orientace v základních principech marketingu, orientace v marketingovém mixu, využití znalostí o marketingovém prostředí, provádění marketingových analýz, orientace v marketingových strategiích, příprava podkladů pro marketingový výzkum, zpracování a prezentace marketingového dotazníku, internetový marketing jako současný základní marketingový standard, nástroje internetového marketingu, sociální sítě v marketingu, webmarketing.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32 >> 

(celkem 314 záznamů)

Ačkoli už možná máte školu za sebou, je dobré se neustále vzdělávat a učit se nové věci. Zvýšíte si tak nejen svou cenu na trhu práce, ale také Vám stoupne sebevědomí a chuť do další práce. V této sekci naleznete aktuální kurzy, školení, semináře. Hledáte it kurzy, jazykové kurzy, kurzy účetnictví, rekvalifikační kurzy či kurzy online? Zadejte datum, od kdy by měl kurz probíhat, a vyfiltrujte si ty kurzy, které Vás zajímají.

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Recenze knihy: Nauč se to!
Publikace o učení (se) bývají buď snadno stravitelné a tedy nutně zjednodušující nebo suše odborné a pro běžného čtenáře obtížně přístupné. "Nauč se to!” vás přesvědčí, že lze oba přístupy úspěšně…
Backpacking - zkušenosti a tipy
Už jste někdy slyšeli, že se českým turistům přezdívá baťůžkáři? Jsme národ koumavý a stejně tak se snažíme ušetřit, kde se dá. Backpacking je ale trochu jiný a je spojen s cestovatelskou svobodou.
Jak zvládat stres při studiu VŠ?
Náročné studium znamená pro většinu lidí nadměrný stres a velkou zátěž pro organismus. Zvláště pak pro ty, kteří mu čelí poprvé. Jak se nenechat vyvést z rovnováhy, správně se učit a udržet pozornost se dozvíte v…