09.05.2017 - 09.05.2017 Umění komunikovat

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 1 den Cena: 4100,- Kč

Cílem je prohloubit znalosti a dovednosti středních manažerů v oblasti efektivní komunikace. Kurz je zaměřený na efektivní komunikaci s kolegy či klienty. Zlepšíte se nejen ve schopnostech vyjadřování, ale také se naučíte číst v řeči těla Vašeho partnera, aktivně naslouchat, přijímat zpětnou vazbu a kriticky zhodnotit partnerovy postoje. Témata kurzu: efektivní komunikace a její význam, komunikační schéma, komunikace z pohledu neurolingvistického programování, verbální a neverbální komunikace, komunikační zlozvyky, kladení otázek, metoda zlatých kruhů, efektivní kladení otázek, zásady pozitivního přístupu a komunikace, aktivní naslouchání, vedení rozhovoru - jak řídit diskuzi a být určující v komunikaci, řeč těla, zpětná vazba a její význam, krizová komunikace, brainstormingové mapování problémů.

09.05.2017 - 09.05.2017 Internetový marketing

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 2 dny Cena: 3960,- Kč

Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti internetového marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit na internetu v širokém spektru firemního a osobního využití. Na kurzu účastníci získají potřebné znalosti a dovednosti, které pomůžou v konkurenčním boji dnešní doby. Na kurzu je kladen velký důraz na pochopení důležitosti zákazníka. Pochopení jeho potřeb a chování je základním principem marketingu. Účastníci kurzu budou dále seznámeni s možnostmi analýz, které jsou nutné pro měření marketingových aktivit, vyhodnocování úspěšnosti a stanovení dalších postupů pro firemní rozvoj. Kurz zahrnuje: internetový marketing a jeho specifika, E-shop a podnikání na internetu, mobilní web a mobilní aplikace, nástroje internetového marketingu, SEO a jeho význam, PPC kampaně, virální marketing a sociální sítě, analýza konkurenčních webů. Na kurz může být navázáno státní zkouškou k získání kvalifikace Specialista marketingu.

10.05.2017 - 10.05.2017 Školení Microsoft Excel - Funkce a vzorce

PROFIŠKOLENÍ.CZ, Praha
Délka: 1 den Cena: 1900 Kč

Po absolování kurzu Microsoft Excel - Funkce a vzorce si poradíte si s absolutní a relativní adresací, funkcemi mezi listy nebo sešity, naučíte se funkce kombinovat. Pracovat budeme se všemi důležitými funkcemi z kategorií (logické, vyhledávací, textové, matematické, statistické, datumové a další). Funkce a vzorce navzájem kombinujeme, vždy se snažíme zajistit, aby byl kurz pestrý, zábavný a hlavně přínosný.

10.05.2017 - 12.05.2017 MS Excel pro ekonomy a manažery

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 3 dny Cena: 3960,- Kč

Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor, další související programy. Účastníci budou seznámeni s možnostmi a praktickými způsoby využití počítačových produktů pro účely ekonomických úseků firem, seznámí se s tvorbou užitečných aplikací a použitím matematických a jiných funkcí zabudovaných v programových produktech, získají inspiraci pro další využití počítačů pro odbourání rutinních činností. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni pracovat s databázemi, budou umět vzájemně komunikovat mezi několika tabulkami a využívat dalších možností programu. Kurz obsahuje: podmíněné formátování tabulek, ověřování vstupních dat, scénáře, citlivostní analýza, práce s databází v Excelu: filtrace, řazení, souhrny a kontingenční tabulky, funkce, práce s formuláři, makra, propojení Excelu s Wordem.

10.05.2017 - 11.05.2017 MS Excel - pokročilí

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 2 dny Cena: 2760,- Kč

Účastnící kurzu se seznámí s různými typy vzorců a standardními funkcemi Excelu, ochranou dat a podmíněným formátováním buněk. Naučí se využívat Excelu jako databáze a seznámí se s tvorbou maker. Kurz zahrnuje: pokročilá tvorba vzorců, použití funkcí, práce s listy a sešity, podmíněné formátování buněk, ochrana dat, pokročilé plnění, kopírování a mazání buněk, práce s databází v Excelu, kontingenční tabulky, automatizace činnosti pomocí maker.

10.05.2017 - 10.05.2017 MS Excel - výpočty a funkce

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 1 den Cena: 1460,- Kč

Kurz je určen uživatelům Excelu, kteří se chtějí seznámit podrobněji s výpočtovými možnostmi programu. Kurz zahrnuje: vzorce a výpočty, základní popis funkcí a jejich parametrů, matematické funkce, kalendářní a časové funkce, statistické funkce, vyhledávací funkce, textové funkce, logické a informační funkce.

10.05.2017 - 10.05.2017 Timemanagement

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 1 den Cena: 4100,- Kč

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery. Cílem je naučit účastníky analyzovat svůj pracovní styl a najít rezervy a možnosti jak efektivněji pracovat v čase. A zároveň se naučit  efektivně řídit porady jako jednoho z možných „časožroutů“. Témata kurzu: pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům, work-life ballance, prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit, proaktivita a její význam, křivka pozornosti, naléhavost a důležitost – Eisenhowerův princip, paretovo pravidlo, ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority, plánovací systémy – nástroje manažera pro 21. století, efektivní komunikace a WIN to WIN princip, pochopení druhých jako klíč k úspěchu, aktivní naslouchání a efektivní učení, zásady delegování (x zadávání úkolů), kvadranty úspěchu a obnova sil, výkonnostní křivka, budování návyků.

10.05.2017 - 12.05.2017 Programovací jazyk Javascript

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 3 dny Cena: 4460,- Kč

V tomto kurzu se tvůrci webových stránek seznámí s programováním v jazyku Java Script, což je jeden ze základních nástrojů při tvorbě kvalitního webu. Kurz zahrnuje: úvod do jazyka Java Script, proměnné a konstanty, kontrolní a rozhodovací struktury, tvorba funkcí, call-back a closure, DOM objekt, jQuery, selektory aplikace AJAX, asynchronní a synchronní volání, JSON

10.05.2017 - 12.05.2017 PHP v praxi

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 3 dny Cena: 4460,- Kč

V tomto kurzu se tvůrci webových stránek seznámí se základním nástrojem při tvorbě moderních webových stránek – programováním v jazyku PHP. Kurz zahrnuje: datové typy, proměnné a konstanty, výstup echo(), operátory, kontrolní struktury, předefinované proměnné, řetězce a pole, datumové a matematické funkce, práce se soubory a adresáři, uživatelské funkce a procedury, třídy a objekty, regulární výrazy.

10.05.2017 - 12.05.2017 Databáze pro internetové aplikace

JUBELA, s.r.o. , Praha
Délka: 3 dny Cena: 4460,- Kč

Absolventi kurzu se naučí využívat databázový systém MySQL a vytvářet různé typy dotazů, což je nezbytným předpokladem pro tvorbu moderních webových stránek. Kurz zahrnuje: databázový systém MySQL, tvorba tabulek, tvorba jednoduchých dotazů, výpočty a standardní funkce, spojení tabulek, souhrny a seskupování, vnořené poddotazy, akční dotazy, import a export dat.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 104 >> 

(celkem 1039 záznamů)

Ačkoli už možná máte školu za sebou, je dobré se neustále vzdělávat a učit se nové věci. Zvýšíte si tak nejen svou cenu na trhu práce, ale také Vám stoupne sebevědomí a chuť do další práce. V této sekci naleznete aktuální kurzy, školení, semináře. Hledáte it kurzy, jazykové kurzy, kurzy účetnictví, rekvalifikační kurzy či kurzy online? Zadejte datum, od kdy by měl kurz probíhat, a vyfiltrujte si ty kurzy, které Vás zajímají.

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Cestování – nejlepší životní investice - recenze knihy
Kniha Cestování – nejlepší životní investice je zajímavá nejen tím, že je jakýmsi motivačním a kariérním rádcem, ale navíc je i biografií autora, který čerpal ze svých zahraničních zkušeností. Lukáš sice našel…
Jak na levné cestování?
Láká tě dobrodružství a vůně dálek, ale bojíš se, že nemáš dost peněz, aby se tvé cestovatelské sny uskutečnily? Chceš si užít parádní léto u moře, v horách nebo vyrazit na prázdninový trip po vlastní ose, ale…
Práce v Dánsku: Individualita a odpovědnost
Když jsem před třemi lety poprvé přijela do Dánska a rovnou se tam při té příležitosti přistěhovala, všechno bylo nové a jiné. Najednou jsem se ocitla v zemi, kde zima není překážkou pro cyklisty a kde si lidé…
Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého
Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!